دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 3، اسفند 1395 (زمستان 1395 و بهار 1396) 
ارزیابی تحلیلی و مدیریت اطلاعات فروش محصولات لبنی با استفاده از داده کاوی

صفحه 1-30

بابک سهرابی؛ ایمان رئیسی؛ مهتاب امامی


تحلیل رفتار اطلاع یابی پژوهشگران در موتور جستجوی سامانه ی ملّی اطلاعات پایان نامه ها/ رساله های دانش آموختگان داخل کشور(گنج)

صفحه 31-58

سمیه فتاحی؛ علی نعیمی صدیق


بررسی تأثیر استفاده از رسانه‌های اجتماعی در مدیریت ارتباطات پروژه

صفحه 59-79

سید حسین حسینی نورزاد؛ محمود گلابچی؛ سورنا سلیمانی طبع


ارزیابی فرهنگ امنیت اطلاعات کتابخانه پژوهشکده ها و پژوهشگاه های فنی – مهندسی

صفحه 80-101

فاطمه کولیوند؛ زویا آبام؛ میترا دیلمقانی


بررسی عوامل مؤثر بر پیروی کارکنان از سیاست های امنیت سیستم های اطلاعاتی در سازمان

صفحه 102-131

سید محمدباقر جعفری؛ علی حمیدی زاده؛ راضیه منتظری نجف آبادی


معرفی موجودیت‌ها و عناصر فرادادهای مناسب برای سامانه‏های مدیریت دانش در حوزۀ پژوهش و فناوری

صفحه 132-147

مجید نبوی؛ مرتضی نبی میبدی


ارزیابی وب سایت بانک های تجاری ایران با استفاده از شاخص های نمایه ی ارزیاب وب (WAI )

صفحه 148-164

فرزانه عفیفیان؛ عبدالحسین فرج‌پهلو