کلیدواژه‌ها = معماری اطلاعات
تعداد مقالات: 2
2. ارزیابی وب سایت بانک های تجاری ایران با استفاده از شاخص های نمایه ی ارزیاب وب (WAI )

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 148-164

فرزانه عفیفیان؛ عبدالحسین فرج‌پهلو