دوره و شماره: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 10، شهریور 1399 
شناسایی و دسته‌بندی کاربردهای تحلیل داده‌ فناوری اینترنت اشیاء در توسعۀ کشاورزی هوشمند با استفاده از روش فراترکیب

صفحه 1-23

ایوب محمدیان؛ جلیل حیدری دهوئی؛ علیرضا قربانی


تحلیل اطلاعات پروفایل کاربران وب‌سایت تریپ ادوایزر بر اساس روش‌های داده‌کاوی

صفحه 24-41

محمدتقی تقوی فرد؛ ایمان رئیسی وانانی؛ زهره دهدشتی شاهرخ؛ امیر ارضی سلطان


مرور تطبیقی آمار کتابخانه‌ها در ایران و جهان بر پایه استاندارد 7/39 Z

صفحه 42-57

حمیده بیرامی طارونی؛ علیرضا اسفندیاری مقدم؛ عاطفه زارعی؛ بهروز بیات


بررسی اثرهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و مخارج عمومی دولت بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب منا

صفحه 58-84

ابراهیم قائد؛ حسن حیدری؛ مهدیه رحیم دل گل تپه


ارائه مدل سنجش بلوغ مهندسی الزامات امنیتی، از نگاه فرایند تبیین الزامات (نمونه‎پژوهی چندگانه: شرکت‌های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات)

صفحه 85-108

ابوذر عرب سرخی


طراحی کیفیت مستندات فرایندها در سازمان‌های دولتی

صفحه 109-134

سید احسان ملیحی؛ بنفشه خراسانچی


سنجش تأثیر معماری اطلاعات کتابخانه‎های دیجیتال بر یادگیری الکترونیکی (نمونه پژوهشی: سامانه منبع‎‎یاب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)

صفحه 135-154

ویدا صیفوری


مدل‌یابی روابط آموزش مجازی و سرمایه فکری با میانجیگری مدیریت دانش در آموزش عالی

صفحه 155-177

ذکریا احمدیان؛ معصومه عزیزی؛ جواد امجدی حور


طراحی مدل مدیریت دانش شخصی در شرکت‌های دانش‌بنیان

صفحه 178-200

مونا جامی پور؛ سید محمدباقر جعفری؛ سعید محمدی


نقش سواد دیجیتالی و ظرفیت یادگیری سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان آموزشی

صفحه 201-222

اعظم محرمی؛ روح اله مهدیون؛ ابوالفضل قاسم‌زاده علیشاهی؛ محمد رزاقی


بررسی تطبیقی وضعیت همکاری‌های علمی بر اساس شاخص‌های مرکزیت شبکه در مقاله‌های سلب‌‌اعتبارشده کشورهای خاورمیانه

صفحه 223-246

علی قربی؛ سپیده فهیمی فر؛ محسن فاضلی ورزنه؛ حمیدرضا سعیدنیا


بررسی مسئله شکاف دیجیتالی در ایران بر اساس رویکرد جدید «نظام نوآوری مبتنی بر مسئله»

صفحه 247-271

شهره نصری؛ سید سپهر قاضی نوری؛ غلامعلی منتظر