دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 11، اسفند 1399 
بررسی تأثیر فناوری نرم تجاری بر بازاریابی آنلاین، در میان کاربران حوزه بازاریابی آنلاین و فناوری نرم تجاری

صفحه 1-24

فرزاد صادقی؛ رسول ثانوی فرد؛ علی حمیدی زاده


طراحی و تدوین الگوی داده‌های شاخص در بانک اطلاعاتی برنامه‌ریزی‌‌ مسکن شهری ایران

صفحه 25-46

اعظم ادهمی خامنه؛ فهیمه باب الحوائجی؛ ابوالفضل مشکینی؛ فاطمه نوشین فرد؛ داریوش مطلبی


بررسی ارتباط بین شاخص‌های ارتقای رگولاتوری و شاخص‌های توسعه‌ ICT

صفحه 47-66

مهران نیک آریا؛ مجتبی مازوچی؛ علی محمد منتظری؛ فتانه ایازی


نقش تعدیلی ابعاد سرمایه اجتماعی در تأثیر پویایی‌های فناورانه بر توسعه کارآفرینی (نمونه پژوهشی: کسب‎وکارهای مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی)

صفحه 67-87

سعید شوال پور؛ مرجان محمدی


طراحی و توسعه مدل تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر ارزش ویژه برند در حمل‌ونقل هوشمند (مطالعه موردی: اسنپ)

صفحه 88-109

محمدمهدی پورسعید؛ محمدعلی فرقانی؛ رضا عباس‌زاده ابراهیم‌آبادی


ارائه چارچوب مفهومی شبکه‌های اجتماعی علمی با استفاده از روش فراترکیب

صفحه 110-130

علی شرفی؛ علیرضا نوروزی؛ محمدرضا اسمعیلی گیوی؛ جلیل حیدری دهوئی


تأثیر ادعاهای تخفیف قیمتی بر میزان مشارکت کاربران در اینستاگرام

صفحه 131-152

محمدرحیم اسفیدانی


استفاده از یک رویکرد مبتنی بر کلان‎داده برای سیاست‌گذاری صنعتی (مورد مطالعه: صنعت ساخت قطعات و تجهیزات کشور)

صفحه 153-171

فریده بهرامی؛ جواد نوری؛ بهروز َشاهمرادی؛ میثم شهبازی


تحلیل تأثیر کیفیت اطلاعات بر کیفیت گزارشگری مالی با تأکید بر نقش مدیریت ریسک

صفحه 172-200

مریم آقامحمدی؛ رویا دارابی؛ علی نجفی مقدم


شناسایی و رتبه‌بندی ذی‌نفعان بانکی در مدیریت خدمات فناوری اطلاعات

صفحه 201-225

محمدرضا تقوا؛ محمدتقی تقوی فرد؛ محمد نقی زاده؛ الهه نوری


تحلیل معیارهای مدیریت کیفیت اطلاعات در شرکت‎های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 226-249

سید حسام وقفی؛ صدیقه کامران راد


دسته‌بندی بیزین جمعی با استفاده از انتخاب ویژگی رپر مبتنی بر الگوریتم ژنتیک در تشخیص هرزنامه

صفحه 250-277

وحید نصرتی؛ محسن رحمانی