نویسنده = فرهاد شیرانی
تعداد مقالات: 3
2. فراتحلیل عوامل مؤثر بر به اشتراک‌گذاری دانش صریح در بافت‌ دانشگاهی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 99-120

فرهاد شیرانی؛ هانیه هدائی