دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 4، شهریور 1396، صفحه 1-180 
ارائه الگوی هوش کسب‌وکار آموزشی دانشگاه‌ با رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری (موردمطالعه: دانشگاه فردوسی مشهد)

صفحه 1-30

غلامرضا ملک زاده؛ آلاء اکرامی فرد؛ محمود رنجبر


بررسی پارامترهای تأثیرگذار در ایجاد عیب چسبندگی ورق‌های فولادی تحت نورد سرد با کشف دانش از داده‌های فرآیندی

صفحه 31-54

محمد تقی رضوان؛ مصطفی ابویی اردکان؛ علی زینل همدانی؛ علی اکبر باطنی


ارائه مدلی جهت پیش‌بینی موضوعات مرتبط با هوشمندی کسب‌وکار

صفحه 57-78

فاطمه عباسی؛ بابک سهرابی؛ آمنه خدیور؛ امیر مانیان


تعیین وضعیت استفاده از ابزارهای وب 2.0 مبتنی بر پیاده‌سازی آلتمتریکس: مطالعه موردی کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

صفحه 77-105

فیروزه دوخانی؛ امیررضا اصنافی؛ نجلا حریری؛ فاطمه نوشن فرد


ارزیابی کارآیی کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های جامع دولتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران با رویکرد تحلیل پوششی داده ها DEA )) و وزن‌های مشترک( CSW)

صفحه 106-137

محمدکریم بیات؛ علی رضا اسفندیای مقدم؛ مقصود امیری


تأثیر فناوری اطلاعات سبز بر مؤلفه اقتصادی پایداری سازمانی (مطالعه موردی: سازمان‌های کوچک و متوسط ایرانی)

صفحه 143-161

محمدرضا تقوا؛ مسعود ظهرابی؛ زهره دهدشتی شاهرخ


طراحی مدل پارادایمی مدیریت حین بحران و ارائه‌ی راهکارهای پیشگیری: بررسی سازمان‌های اسنادی (آرشیوی) کشور

صفحه 163-180

صدیقه احمد فصیح؛ مریم ناخدا؛ محمد رضا اسماعیل گیوی؛ فهیمه باب الحوائجی