دوره و شماره: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 8، شهریور 1398 (بهار و تابستان 1398) 
شناسایی حوزه‌های بین‌رشته‌ای دانشگاه شهید باهنر کرمان از طریق سنجش نقشه‌های موضوعی

صفحه 1-14

محمدباقر نگهبان؛ هدی رمضانی فر؛ اورانوس تاج الدینی


ارائه چارچوب حکمرانی دانش در شبکه‌های اجتماعی

صفحه 15-39

محمدرضا قدوسی؛ جعفر محمودی؛ محمد موسی خانی؛ مصطفی جعفری


توسعه مدیریت اطلاعات علمی در بستر دولت الکترونیکی: مطالعه موردی سامانه‌های پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)

صفحه 40-60

آرمان ساجدی نژاد؛ امیرحسین صدیقی


ارائه مدل تبیین تأثیرات اقتصادی اجرای طرح ملی جویشگر بومی در کشور ایران با در نظر گرفتن نقش مداخله‌گر دولت و متغیر میانجی عملکرد کسب‌وکارهای نوپا

صفحه 61-80

ایوب محمدیان؛ مریم خداداد برمی؛ محمد جلالی؛ علیرضا یاری


استقلال از مقیاس و قانون توان در سیستم های پیچیده نوآوری: بررسی رابطه استنادات و اندازه سیستم نانو فناوری ایران

صفحه 81-98

سعید روشنی؛ جهانیار بامدادصوفی؛ سروش قاضی نوری؛ مقصود امیری


روزآمدسازی و توسعۀ اصطلاح‌نامه‌های علمی و فنی ایرانداک

صفحه 99-118

تقی رجبی؛ ملوک السادات حسینی بهشتی؛ مهری صدیقی


بررسی و تبیین چگونگی باز تنظیم و کدگذاری دانش عینی مدیران و کارکنان شرکت‌های تولیدی منطقه آزاد اروند بر اساس روش نظریه داده بنیاد

صفحه 119-142

محمد مکوندی؛ یدالله مهرعلی زاده؛ محمد حسین پور


طراحی مدل تخصیص نیروی پشتیبانی به دریافت کنندگان خدمات پس از فروش در سیستم های یکپارچه (مطالعه موردی: شرکت چارگون)

صفحه 143-165

شراره ابراهیم زاده؛ محمد وحید سبط؛ حامد داوری اردکانی


ارائه رویکردی مبتنی بر یادگیری عمیق برای کشف کلاه‌برداری در سرویس‌های پرداخت مالی

صفحه 166-182

امیرحسین صدیقی؛ آرمان ساجدی نژاد


ارائه چارچوبی برای طراحی کارزارهای بازاریابی ویروسی از طریق شبکه های اجتماعی برای خدمات کسب وکار به مصرف کننده در ایران

صفحه 183-209

مجتبی آقاجان تبار مقری؛ امیر مانیان؛ میراحمد امیرشاهی؛ مهدی شامی زنجانی


مدل‌سازی عوامل مؤثر بر مشارکت افراد در برنامه‌های کاربردی موبایل مرتبط با اقتصاد اشتراکی در ایران

صفحه 210-225

افسانه گلشنی؛ آمنه خدیور؛ فاطمه عباسی


تأثیر بستر آماده بر قصد سوءاستفاده از اطلاعات با نقش میانجی انگیزه رفتار انحرافی و نقش تعدیل‌کنندگی اخلاق فردی

صفحه 226-245

الهام نقش؛ حمیدرضا پیکری